itBEZPIECZENSTWO

Dofinansowanie

Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP

Program skierowany jest do przedsiębiorców z mikro, małych i średnich polskich przedsiębiorstw z sektora przemysłu, produkcji i usług na rzecz przemysłu. Transformację cyfrową polskich firm wspierają Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027. Minimalna wartość grantu to 40.000 €, maksymalna – 200.000 €. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 70% kosztów netto projektu.

Jakie świadczenia zakłada program?

  • Doradztwo – doświadczony zespół ekspertów pomoże identyfikować i wykorzystywać potencjał cyfrowy oraz opracuje spersonalizowaną strategię cyfrową dla firmy.
  • Granty na sfinansowanie transformacji – granty na zakup nowoczesnych technologii cyfrowych, szkoleń dla pracowników oraz środków trwałych. Jest to szansa na wprowadzenie innowacji produktowych, procesowych lub organizacyjnych.
  • Podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników MŚP w obszarze transformacji cyfrowej.

Innowacje cyfrowe w MŚP – FE dla Śląskiego (1.8)

Program skierowany jest do przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego. Do złożenia wniosku o dofinansowanie uprawnieni są wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą nieprzerwanie minimum 3 lata, licząc wstecz od dnia rozpoczęcia naboru. Wnioski będą przyjmowane od 14.03.2024 r. do 23.04.2024 r.

Maksymalna kwota wsparcia wynosi 6 mln złotych, a beneficjent musi zrealizować projekt w ciągu 12 miesięcy.

Jakie świadczenia zakłada program?

Projekt dofinansuje inwestycje mające na celu wprowadzenie zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego poprzez nabycie wysokospecjalistycznych rozwiązań cyfrowych tj. polegające na zakupie i wdrożeniu specjalistycznych systemów czy narzędzi cyfrowych. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć w szczególności na:

  • zakup i wdrożenie oprogramowania,
  • sprzęt IT,
  • rozwiązania cyfrowe i szkolenia pracowników.

 

Z finansowania wyłączone będą zwykłe programy biurowe i księgowe.

Kontakt

Chcesz zadbać o bezpieczeństwo IT w swojej organizacji? Skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci najlepsze rozwiązania w obszarze cyberbezpieczeństwa i zadbamy o ich wdrożenie w Twojej firmie.

Check Icon

Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551. Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.